Overtakelsesprotokoll – Om konflikt oppstår

Av og til så skjer det at boligens tilstand endrer seg etter visning, eller at en feil ikke har blitt informert om i prospektet eller under visningen. I slike tilfeller er en mulighet å holde tilbake deler av kjøpesummen til konflikten er løst og de feilene eller...